2016

2015

2014

2013

nazwa, lokalizacja
typ projektów, dane techniczne
projekt / wykonawstwo branża zakres prac data zlecający
Wykonanie prac podczas Remontu Zimowego 2015. Projekt i wykonawstwo Mechaniczna Prace na instalacjach 1020, 1050 oraz 2000 w ramach corocznego remontu Lotos Asfalt. Wykonywano demontaże, montaże, relokacje i transporty gabarytowych urządzeń, konstrukcji, rurociągów i armatury, prace spawalnicze oraz obsługę prób ciśnieniowych i rewizji dozorowych aparatury chemicznej: zbiorników, pieców, reaktorów, kolumn oraz wymienników ciepła.
Oprócz tego zrealizowano szereg dodatkowych robót mechanicznych m.in.:
- prace modernizacyjne na ponad 20 rurociągach,
- wykonanie fundamentu, posadowienie, montaż, fabrykację orurowania i prace podłączeniowe nowego wymiennika instalacji 1050 według własnego projektu wykonawczego,
- budowę układu mieszania azotem zbiornika S-116 według własnej koncepcji i projektu wykonawczego,
- projekt, fabrykację oraz montaż nowych prototypowych króćców poboru próbek
w wykonaniu nieiskrowym na siedmiu zbiornikach instalacji.
2016 LOTOS Asfalt
Wykonanie systemu detekcji gazu na platformie Lotos Petrobaltic Projekt i wykonawstwo Mechaniczna,
AKPiA
Całościowa realizacja sytemu detekcji gazu na systemie testowym wydobycia ropy naftowej oraz instalacji ppoż. w kotłowni parowej. Zakres prac obejmował projekt branży AKPiA, montaż i uruchomienie dwóch systemów na platformie offshore podczas eksploatacji platformy. 2016 LOTOS Petrobaltic
Wykonanie projektu, dostaw i robót budowlano – montażowych przebiegu nowego rurociągu, który skieruje frakcje PON-900 do wsadu instalacji 520. Projekt i wykonawstwo Mechaniczna Projekt, prefabrykacja i montaż rurociągu między instalacyjnego frakcji PON (próżniowy olej napędowy). Nowoprojektowany rurociąg dozorowy 6” ma długość około 450 metrów, biegnie w całości po estakadzie i jest ogrzewany parowo. Projekt obejmuje także wykonanie modernizacji dwóch istniejących rurociągów 3” oraz 10”. 2016 Grupa LOTOS
Modernizacja estakad C-D i 4-5 (EFRA). Projekt i wykonawstwo Konstrukcyjna Wykonanie prac konstrukcyjnych w zakresie modernizacji istniejących estakad pod nowe instalacje projektu EFRA. Na podstawie projektu budowlanego Fluor S.A. wykonujemy dokumentację wykonawczą i warsztatową, oraz prefabrykację i montaż konstrukcji. Projekt wykonawczy obejmuje obliczenia węzłów konstrukcyjnych łączących nowoprojektowane i istniejące elementy. W zakres modernizacji wchodzi 11 sekcji a łączna długość modernizowanych estakad przekracza 400 metrów. 2016 LOTOS Serwis
Wykonanie analizy obiegów cieplnych Projekt Procesowa Wykonanie modelu obliczeniowego schematów bilansowych cieplnych w programie ASPEN HYSYS dla dwóch wariantów technologicznych nowobudowanego źródła wytwórczego energii cieplnej i elektrycznej oraz dobór optymalnych parametrów pracy pod kątem sprawności w ujęciu rocznym 2016 AECOM Polska Sp. z o.o
Wykonanie obliczeń sprawdzających wężownice pieca 900-F1 zgodnie z normami API 350 oraz ASME SEC. I Projekt  Procesowa

Wykonanie obliczeń wężownic części radiacyjnej i konwekcyjnej pieca 900-F1 sprawdzających zgodność z aktualnie obowiązującymi normami: API 530 - dla części procesowej i ASEM SEC. I - dla części parowej.

Weryfikacja obliczeń oraz wykonanie dokumentacji dla Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm API 530 oraz ASME SEC. I

2016 Grupa LOTOS
Wykonanie dokumentacji remontowej istniejących rurociągów 6"-050-P009 oraz 4"-050-P095, przeznaczonych do wymiany w taki sposób aby można było zminimalizować ilość prac podczas zatrzymania instalacji do remontu Projekt Mechaniczna

wykonanie projektów rurociągów 6”-050-P009 oraz 4”-050-P095 z uwzględnieniem wymogów dotyczących krótkiego czasu montażu w trakcie remontu postojowego instalacji,

-wykonanie dokumentacji kompletnych dokumentacji paszportowych wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi i analizą zagrożeń,

-przeprowadzenie oceny zgodności projektu w JN UDT Cert na zgodność z wymogami dyrektywy PED 2014/68/UE.

 2016 Grupa LOTOS 
Wykonanie remontu zbiornika 2000 S-73 w zakresie wymiany dachu, naprawy / remontu dna i zabezpieczenia antykorozyjnego  Wykonawstwo Mechaniczna, Konstrukcyjna

wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz technologicznej remontu zbiornika wraz z wykonaniem obliczeń statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji dachu zbiornika,

- wymianę poszycia dachu zbiornika,

- kapitalny remont klatki schodowej i podestów obsługowych z dostosowaniem do obowiązujących wymagań BHP,

- wymianę armatury zbiornika,

- naprawę dna zbiornika,

-wykonanie prób szczelności poszycia dachu oraz wykonanie próby hydraulicznej zbiornika.

 2016 Grupa LOTOS 
 Wykonanie remontu kapitalnego zbiornika 2000 S-38  Wykonawstwo  Mechaniczna, Konstrukcyjna  

Zakres prac obejmował wykonanie wielobranżowego, kompleksowego remontu zbiornika o pojemności 5000 m3 :

- wykonanie oraz uzgodnienie dokumentacji wykonawczej oraz technologicznej remontu zbiornika,

- wymiana blach poszycia dachu zbiornika wraz z kompletnym osprzętem,

- remont kapitalny klatki schodowej oraz podestów obsługowych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów BHP,

- wymiana blach dna zbiornika,

- wykonanie izolacji termicznej płaszcza zbiornika,

- wymiana armatury zbiornika,

- wykonanie napraw płaszcza zbiornika,

-wykonanie prób szczelności poszycia dachu oraz wykonanie próby hydraulicznej zbiornika,

-wykonanie dokumentacji remontowej dla branży elektrycznej oraz AKPiA

-remont instalacji odgromowej i uziemiającej

-remont instalacji oświetleniowej

-remont układów opomiarowania zbiornika

 2016 Grupa LOTOS 
Wykonanie, dostawa i montaż podgrzewacza wody złożowej na platformie LOTOS Petrobaltic oraz wykonanie opomiarowania separatora trójfazowego wraz z pracami uzupełniającymi Projekt i wykonawstwo Konstrukcyjna, Mechaniczna

-wykonanie i realizację kompleksowego, wielobranżowego projektu podgrzewacza wody złożowej,

- uzgodnienie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie oceny zgodności nowego wymiennika ciepła w Jednostce Notyfikowanej UDT Cert,

- wykonanie zabudowy skidowej podgrzewacza w ramie umożliwiającej transport układu,

-dobór i montaż armatury i aparatury kontrolno- pomiarowej dla układu podgrzewacza,

- montaż i podłączenie podgrzewacza na platformie LOTOS Petrobaltic,

- dobór dostawę i montaż układu opomiarowania istniejącego separatora trójfazowego,

-wykonanie prób ciśnieniowych, udział w uruchomieniu dostarczonych urządzeń.

2016 Lotos Petrobatlic
Dostawa wraz z montażem systemu automatycznego odcinania systemu separacji ropy naftowej Baker Projekt i wykonawstwo Konstrukcyjna, Mechaniczna

-wykonanie i realizację kompleksowego, wielobranżowego projektu zabudowy zaworu szybkiego odcinania na linii BAKER,

-wykonanie ramy skidu  wraz  z podparciami układu szybkiego odcinania,

- wykonanie okablowania i podłączenia zaworu odcinającego, skrzynki pośredniczącej oraz sterowni mobilnej,

-konfigurację, kalibrację i uruchomienie systemu

- przygotowanie instrukcji postępowania w razie alarmu ( Safety System Procedure)

 2016 Lotos Petrobaltic 
Wykonanie remontu rurociągów 12’’-010-P756,10’’-200-P1904 oraz 8’’-010-P791 Projekt i wykonawstwo Konstrukcyjna, Mechaniczna

-Wykonanie projektów rurociągów 12’’-010-P756,10’’-200-P1904 oraz 8’’-010-P791 z uwzględnieniem wymogów dotyczących krótkiego czasu montażu w sposób ciągłu przez całą dobą,

- przeprowadzenie oceny zgodności projektu w JN UDT Cert na zgodność z wymogami dyrektywy PED 2014/68/UE,

- wykonanie remontu rurociągów 12’’-010-P756,10’’-200-P1904 oraz 8’’-010-P791 zgodnie z zaopiniowaną pozytywnie dokumentacją remontową,

- wykonanie aktualizacji dokumentacji modernizowanych rurociągów w związku z ich modernizacją.

 2016 Grupa LOTOS 
Przeliczenie rurociągów 10’’-093-P68 oraz 8’’-093-P1107 na nową temperaturę obliczeniową  Projekt Mechaniczna, Procesowa  

- Wykonanie analizy stresowej rurociągów 10’’-093-P68 oraz 8’’-093-P1107 dla nowej temperatury obliczeniowej,

- przeprowadzenie oceny zgodności projektu w JN UDT Cert na zgodność z wymogami dyrektywy PED 2014/68/UE.

- wykonanie aktualizacji dokumentacji modernizowanych rurociągów w związku ze zwiększeniem ich parametrów temperaturowych,

- określenie czy naprężenia nie przekraczają dopuszczalnych naprężeń wg ASME B31.3,

- wykonanie obliczeń sprawdzających grubości ścianki rurociągów dla nowych parametrów.

 2016 Grupa LOTOS 
Wykonanie Projektu Remontu Układu Sterowania Przepływem Aminy Bogatej  Projekt Mechaniczna, Procesowa, AKPiA  

- Wykonanie kompletnego projektu bypassu zaworu regulacyjnego,

- przeprowadzenie oceny zgodności projektu w JN UDT Cert na zgodność z wymogami dyrektywy PED 2014/68/UE,

- wykonanie aktualizacji dokumentacji modernizowanego rurociągu w związku z modernizacją,

- dobór oraz specyfikację zaworu regulacyjnego sterowanego z systemu DCS,

- projekt dostosowania istniejącej wizualizacji do układów regulacyjnych,

- aktualizację wszystkich niezbędnych schematów KiA.

 2016 Grupa LOTOS 
Wykonanie remontu trzech układów poboru próbek instalacji 120 Projekt i wykonawstwo Mechaniczna, Procesowa, Konstrukcyjna

- Wykonanie projektu oraz remontu próbnika Ciężkiego Oleju Napędowego, Próżniowego Oleju Napędowego i Frakcji Slopowej,

- wykonanie projektu oraz remontu orurowania próbników,

- wykonanie projektu oraz remontu ogrzewania rurociągów produktowych,

- wykonanie kompletnych dokumentacji paszportowych wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi i analizą zagrożeń,

- uzgodnienie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie oceny zgodności nowego wymiennika ciepła w Jednostce Notyfikowanej UDT Cert.

2016 Grupa LOTOS
Projekt wykonania wymiany przetworników nurnikowych 985_LT oraz 065LT_251 Projekt Mechaniczna, AKPiA

- Dobór i specyfikacja układów pomiarowych poziomu z przetwornikami radarowymi,

- wykonanie schematów zabudowy urządzeń pomiarowych,

- wykonanie schematów obwodowych nowych pomiarów,

- aktualizację schematów skrzynek łączeniowych i listwy marszlingowej,

- wykonanie karty konfiguracji punktów AI w systemie DCS.

2016 Grupa LOTOS
Projekt modernizacji instalacji destylacji atmosferycznej na terenie Grupy Lotos Projekt Mechaniczna, Konstrukcyjna, AKPiA, Procesowa

Projekt modernizacji kolumny destylacji atmosferycznej zgodnie z założonym schematem technologicznym,

- opracowanie wytycznych technologicznych do zaprojektowanych modernizacji,

- analizę procesową instalacji wraz z doborem nowego wymiennika płytowego mającą na celu poprawę sprawności węzła wymiany ciepła na instalacji destylacji atmosferycznej,

- projekt nowych rurociągów umożliwiających podłączenie nowego wymiennika w istniejący układ orurowania węzła ciepła,

- projekt modernizacji rurociągów umożliwiających podłączenie nowoprojektowanych rurociągów do instalacji,

- dobór zaworów PSV oraz zaworów ekspansyjnych wraz z rurociągami zrzutowymi doprowadzonymi do istniejącego systemu zrzutowego na instalacji,

- projekt branży automatyki (AKPiA) w tym:

1) dobór aparatury pomiarowej,

2) dobór zaworów regulacyjnych wraz urządzeniami pomiarowymi,

3) weryfikacja istniejących zaworów regulacyjnych pod kątem nowych warunków pracy,

4) projekt układów regulacyjno-pomiarowych balansujących przepływy poszczególnych strumieni przez węzeł wymiany ciepła.

- dobór nowych skidów dozujących chemikalia we wskazane przez użytkownika punkty instalacji wraz z orurowaniem,

- projekt branży elektrycznej w zakresie:

1) ogrzewania elektrycznego nowoprojektowanych rurociągów,

2) zasilania nowych skidów dozowania chemikaliów,

3) oświetlenia nowoprojektowanych elementów instalacji,

4) uziemienia i instalacji odgromowej.

- projekt branży konstrukcyjno- budowlanej w zakresie:

1) fundamentów oraz konstrukcji pomocniczych do posadowienia nowego wymiennika ciepła,

2) podparć i konstrukcji wsporczych pod nowoprojektowane i modernizowane rurociągi.

2016 Grupa LOTOS
Dobór, dostawa wraz z montażem radarowego przetwornika do pomiaru poziomu i rozdziału faz cieczy  Wykonawstwo Mechaniczna, Konstrukcyjna, AKPiA  - Uzgodnienie wymagań dotyczących przetwornika z Towarzystwem Klasyfikacyjnym American Bureau of Shipping,

- Dobór oraz dostawa radarowego przewrotnika do pomiaru poziomu i rozdziału faz,

- montaż oraz podłączenie radarowego przewrotnika do pomiaru poziomu i rozdziału faz,

- konfigurację, kalibrację i uruchomienie systemu.

 2016 Lotos Petrobaltic
Modernizacja istniejącego systemu osuszania powietrza na platformie LOTOS Petrobaltic Projekt i Wykonawstwo Mechaniczna, Konstrukcyjna, AKPiA  - Wykonanie kompleksowego, wielobranżowego projektu nowej części systemu centralnego osuszania powietrza,

- dobór i dostawę nowego osuszacza adsorpcyjnego,

- ustalenie i uzgodnienie z Towarzystwem Klasyfikacyjnym American Bureau of Shipping modernizacji systemu,

- montaż i włączenie nowego systemu osuszania do istniejącego orurowania podczas ruchu instalacji,

- wykonanie prób ciśnieniowych, udział w uruchomieniu dostarczonych urządzeń.

 2016 Lotos Petrobaltic 
Prefabrykacja oraz montaż podpór pokładu głowicowego. Montaż pokładu głowicowego na platformie Lotos Petrobaltic Projekt i Wykonawstwo Mechaniczna, Konstrukcyjna, AKPiA  -Wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych rufy platformy Lotos Petrobaltic do zatwierdzenia w Towarzystwem Klasyfikacyjnym American Bureau of Shipping,

- wykonanie dokumentacji wykonawczej i warsztatowej podpór pokładu głowicowego,

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z obliczeniami specjalistycznej trawersy montażowej, przeznaczonej do transportu oraz montażu podpór pokładu głowicowego,

- opracowanie technologii montażu podpór oraz pokładu głowicowego w warunkach morskich na rufie platformy Lotos Petrobaltic,

- prefabrykacja stalowej trawersy montażowej o wadze 12 ton i skrajnych gabarytach 4,5x8,5x18,0m,

- prefabrykacja konstrukcji stalowej dwóch podpór pokładu głowicowego o łącznej wadze 18 ton oraz skrajnych gabarytach 5,0x11,0x12,0m każda,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego podpór pokładu głowicowego,

- montaż w warunkach morskich podpór pokładu głowicowego na rufie platformy Lotos Petrobaltic,

- montaż pokładu głowicowego o wadze  53 ton oraz skrajnych gabarytach 4,5x10,0x19,5 w warunkach morskich na podporach zamontowanych na rufie platformy Lotos Petrobaltic,

- prace wykonywano pod stałym nadzorem inspektorów Towarzystwa Klasyfikacyjnego American Bureau of Shipping.

 2016 Lotos Petrobaltic 
Projekt modernizacji istniejącego systemu biologicznej oczyszczalni ścieków na platformie LOTOS Petrobaltic w zakresie wyprowadzenia ścieków do manifoldu przeładunkowego, spełanijącego warunki zawarte w konwencji MARPOL i rezolucji HELCOM Projekt i Wykonawstwo Mechaniczna, Konstrukcyjna, AKPiA

- Ustalenie i uzgodnienie z Towarzystwem Klasyfikacyjnym American Bureau of Shipping wymagań dotyczących projektowanej modernizacji układu oczyszczania ścieków,

- Projekt i wykonanie modernizacji istniejącego orurowania w celu podłączenia nowej pompy eksportowej pompy,

- adaptacja istniejącego zbiornika Brine Tank do wymogów zbiornika magazynowego ścieków zgodnie z warunkami zawartymi w konwencji Marpol,

- wykonanie specjalnego kołnierza zgodnie z warunkami zawartymi w konwencji Marpol służącego do rozładunku ścieków,

- dobór pompy wraz z orurowaniem oraz projekt i wykonanie rurociągu eksportowego.

 2016 Lotos Petrobaltic
Wykonanie projektu, montażu, doboru i dostawy systemów detekcji gazu na systemie wstępnej produkcji BAKER oraz systemu detekcji płomienia w kontenerowej kotłowni parowej Projekt i Wykonawstwo Mechaniczna, Konstrukcyjna, AKPiA

- Wykonanie projektu branży automatycznej systemu detekcji na platformie LOTOS Petrobaltic zgodnie z ustaleniami z Towarzystwem klasyfikacyjnym American Bureau of Shipping,

- dostawa oraz montaż systemów detekcji gazu wraz z elementami przyłączeniowymi,

- konfigurację, kalibrację i uruchomienie systemów detekcji,

- przygotowanie instrukcji postępowania w razie alarmu (Safety System  Procedure).

 2016  Lotos Petrobaltic

 

 Temat Projekt / wykonawstwo  Branża  Zakres prac  Rok  Inwestor
Wykonanie rozbudowy instalacji do magazynowania i nalewu oleju żeglugowego MGO Projekt i wykonanie Mechaniczna,
Konstrukcyjna,
Elektryczna i Automatyczna (E&A)
Wykonanie projektu umożliwiającego przesył MGO z pompowni P20 zakładu PZK do zbiorników magazynowych 1500-S4 oraz 1500-S5, a następnie do nalewaków autocystern obejmującego:
1. Projekt, fabrykacja i montaż nowego rurociągu 8" o długości ok. 1km oraz oraz rurociągów o średnicy 4″ i 6″ będących orurowaniem pompy ekspedycyjnej.
2. Projekt dopasowania systemu oddechowego zbiorników 1500-S4, S5 do większej przepustowości; modernizacja zbiorników w zakresie dodania nowych króćców, dobór zaworów oddechowych i modernizacja podestów obsługowych.
3. Projekt branży elektrycznej- projekt instalacji oświetlenia i instalacji zasilania
2015 Grupa LOTOS
 

Wykonanie wielobranżowego projektu "Wykorzystanie pozostałości frakcji parafinowej z przerobu HW do produkcji asfaltu"

 

Projekt i wykonanie Mechaniczna,
Budowlana,
E&A
 

Wykonanie projektu umożliwiającego skierowanie pozostałości próżniowej po przerobie Hydrowaxu z instalacji 900 do instalacji 1100 oraz do LOTOS Asfalt.:
1. Weryfikacja stanu i wydajności pomp pod nowe inwestycje
2. W branży mechanicznej: projekt czterech nowych rurociągów oraz dwadzieścia trzy modernizacje istniejących
3. W branży budowlanej: projekt rozbudowy pięciu szczelnych tac pod nowoprojektowane układy regulacyjne
4. W branży KiA: projekt sterowania układami regulacyjnymi oraz projekt wymiany licznika frakcji slopowej FT-1026 na legalizowane stanowisko rozliczeniowe pozostałości po hydrowaxie

 

2015 Grupa LOTOS
Wykonanie projektu wymiennika 2930-E1 Projekt Mechaniczna Wykonanie projektu chłodnicy 2930-E1, którego zadaniem jest podgrzewanie roztworu NaOH lub wody zdemineralizowanej za pomocą pary wodnej.
Modernizacja ma na celu zmniejszenie gabarytów wymiennika i możliwość wyjmowania wkładu rurowego bez konieczności demontażu całego urządzenia. W zakres wchodzi:
1. Wykonanie obliczeń termodynamicznych
2. Wykonanie obliczeń wytrzymałościowych
3. Wykonanie kompletnej dokumentacji konstrukcyjnej
4. Wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej
5. Uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji w JN UDT-CERT
2015 Grupa LOTOS
Przeprowadzenie analizy orurowania pomp 0520-P6A/B/C celem określenia przyczyn występowania drgań oraz wykonanie nowego rurociągu napełniania pomp Projekt i wykonanie Mechaniczna  

1. Obliczenia drgań dopuszczalnych dla rurociągu
2.Analiza zmęczeniowa rurociągu
3. Zasugerowano i zamodelowano zmianę sposobu mocowaniu rurociągu na podparcia swobodne.
4. Analiza modelu przedmiotowego i danych z przebiegu pracy instalacji
5. Opracowanie koncepcji napełniania pomp 520-P6A/B/C przed rozruchem.
6. Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji zalewania pomp 520-P6A/B/C

 

2015 Grupa LOTOS
Wykonanie dokumentacji modernizacji rurociągów kondensatu na instalacji 120 Projekt
 
Mechaniczna 1.Dobór rurociągów kondensatu; trasa z podgrzewacza 120-E61 do zbiornika 120-V5 oraz kolektora 4"-012-LC11
2. Dobór układu odwadniającego parowy podgrzewacz powietrza 120-E61
2015 Grupa LOTOS
Wykonanie analizy rurociągu oparowego nalewaka autocystern 1010 Projekt Mechaniczna Wykonanie analizy naprężeń występujących na króćcach pompy 2000-P121 pochodzących od jej orurowania. Obliczenia wykazały, że uszkodzenie pompy 2000-P121 nie nastąpiło wskutek działania sił pochodzących od naprężeń wynikających z odkształceń termicznych rurociągów przyłączeniowych do króćców pompy. Wykazano, że sposób posadowienia pompy 2000-P121 generuje dodatkowo drgania, a brak tłumika pulsacji ciśnienia na rurociągach ssących i tłoczących może te drgania wzmacniać 2015 LOTOS Serwis
Analiza orurowania pompy 2000-P121 Projekt Mechaniczna Analiza naprężeń i odkształceń rurociągu 8”-100-P81-HAA1 Wykazano, że uszkodzenie rurociągu i podpór jest wynikiem błędnych obliczeń rurociągu, w których nie uwzględniono wystąpienia naprężeń od rozszerzalności cieplnej materiału w trakcie parowego ogrzewania rurociągu. 2015 LOTOS Serwis
Opracowanie koncepcji do projektu wymiany mieszadła w mieszalniku 1050-M1 na instalacji Lotos Asfalt w Gdańsku Projekt Mechaniczna 1. Wykonanie analizy możliwych rozwiązań modernizacji zbiornika 1050-M1 wraz z mieszadłem
2. Wybór odpowiedniego mieszadła, obliczenie parametrów charakterystycznych dla wytypowanego mieszadła przy uwzględnieniu zaleceń Użytkownika oraz wymiarów nowego zbiornika.
3. Dobór łożyska i sprzęgła oraz obliczenie połączenia wpustowego wału mieszadła z piastą sprzęgła.
2015 LOTOS Serwis
Modernizacja instalacji ogrzewania olejowego w Lotos Asfalt Projekt i wykonanie Mechaniczna,
Konstrukcyjna,
E&A
Modernizacja mająca na celu poprawę pracy instalacji w zakresie:
1. Projekt i budowa nowego zbiornika buforowego o pojemności ok. 30m3, dwupłaszczowego, ogrzewanego parą wodną wraz z pompą i orurowaniem.
2. Projekt i wykonanie nowych kolektorów oleju w obrębie instalacji 1000 i 1020
3. Modernizacja orurowania pomp 1020-P10
4. Projekt i wykonanie prac branży elektrycznej i automatycznej: dobór i posadowienie pompy, opomiarowanie zbiornika i instalacji oraz projekt układu zasilania i sterowania pomp
2015 LOTOS Asfalt
Projekt wykonawczy modernizacji platformy Lotos Petrobaltic - budowa instalacji systemu zatłaczania Projekt i wykonanie Mechaniczna,
Konstrukcyjna
Wykonanie kompleksowego projektu modernizacji platformy wydobywczej Lotos Petrobaltic w zakresie:
- projekt i wykonanie fundamentów oraz posadowienie urządzeń systemu obróbki wody morskiej (siedmiu gabarytowych skidów procesowych oraz kolumny dearatora),
- projekt wykonawczy, farbykacja oraz montaż rurociągów procesowych systemu zatłaczanie wody morskiej (ponad 70 linii, zakres średnic 1/2"- 12"), rurociągów wysokociśnieniowych (ciśnienie robocze do 370 bar), instalacji doprowadzania pary i odprowadzania kondensatu, zrzutów zaburtowych oraz drenaży,
- projekt i wykonanie skidu wysokociśnieniowego zatłaczania wody morskiej,
- projekt modernizacji orurowania pompy płuczkowej
- montaż oraz udział w rozruchu systemu podczas pracy platformy na pełnym morzu
2015 LOTOS Petrobaltic
Wykonanie projektu instalacji i projektu wykonawczego systemu testowego BAKER na platformie Lotos Petrobaltic. Projekt i wykonanie Mechaniczna Wykonanie projektów branży mechaniczej w zakresie:
- weryfikacja konifguracji instalacji wydobycia surowca, określenie wydajności instalacji z wykorzystaniem aparatów testowych Baker
- projekt i wykonanie rurociągów łączących poszczególne urządzenia
- ocena bilansu zapotrzebowania pary
- dobór wytwornicy pary
- projekt rurociągów doprowadzających parę i odprowadzających kondensat
- dobór pompy eksportowej
- projekt rurociągu eksportowego
- analiza systemów BD z zaworów bezpieczeństwa PSV
2015 LOTOS Petrobaltic
Wykonanie projektu modernizacji istniejącego systemu biologicznej oczyszczalni ścieków na Platformie Lotos Petrobaltic w zakresie wprowadzania ścieków do manifoldu przeładunkowego. Projekt i wykonanie
 
Mechaniczna,
E&A
Wykonanie wielobranżowego projektu modernizacji oczyszczalni spełniającego warunki zawarte w konwencji MARPOL i rezolucji HELCOM, w zakresie:
- projekt i wykonanie modernizacji istniejącego orurowania
- zaprojektowanie nowego zbiornika magazynowego
- dobór, montaż i posadownienie pompy eksportowej, projekt i montaż układu sterowania oraz zabezpieczenia pompy przez suchobiegiem
- uzgodnienie dokumentacji projektowej w Towarzystwie Klasyfikacyjnym American Bureau of Shipping oraz udział w odbiorach i rozruchu instalacji
2015 LOTOS Petrobaltic
Kompleksowe wykonanie rurociągów doprowadzających parę do urządzeń i odprowadzających kondensat oraz rurociąg eksportowy ropy surowej na platformie Lotos Petrobaltic Projekt i wykonanie Mechaniczna Projekt oraz wykonanie prac branży mechanicznej podczas eksploatacji platformy Lotos Petrobaltic na pełnym morzu w zakresie:
- prefabrykacja i montaż rurociągów parowych, ogrzewanych termicznie o średnicy 4" i długości ok. 100mb z układem odwodnienia, rurociągów odprowadzania kondensatu ogrzewanych termicznie o średnicy 2" o dł. ok. 100mb oraz rurociągu eksportu ropy surowej, izolowanego termicznie o średnicy 3" i dł. ok. 40mb 
- wykonanie kolektorów pary z układem odwodnienia, zabudowanych w skidzie (2 szt.) oraz kolektorów kondensatu (2 szt.)
- wykonanie podparć i estakad pod rurociągi wraz z ich montażem
- przeprowadzenie prób i testów odbiorowych instalacji oraz udział w rozruchu
2015 LOTOS Petrobaltic
Projekt wykonawczy i nadzór autorski rurociągu podwodnego B8 - Władysławowo. Projekt Mechaniczna,
Technologia
Projekt wykonawczy gazociągu podwodnego między złożem B8 w basenie morza Bałtyckiego a miejscowością Władysławowo. W zakresie:
- wykonanie obliczeń cieplno-przepływowych gazociągu
- wykonanie obliczeń wytrzymałościowych
- określenie warunków technicznych wykonania i odbioru
- określenie współrzędnych i głębokości ułożenia gazociągu
- przeprowadzenie analizy i opisu postępowania przy wykonywaniu poszczególnych odcinków gazociągu
- opis technologii wykładania gazociągu w strefie brzegowej w technologii HDD oraz na morzu
- analiza i weryfikacja obliczeniowa technologii łączenia odcinków rurociągu
- plan monitoringu gazociągu po ułożeniu i zabezpieczeniu
- plan zapewnienia jakości oraz organizacji nadzoru generalnego wykonawcy
2015 LOTOS Petrobaltic
Projekt i budowa instalacji spalarek zaburtowych na platformie Lotos Petrobaltic Projekt i wykonanie Mechaniczna Opracowanie projektu linii spalarek zaburtowych na platformie LOTOS PETROBALTIC oraz uzyskanie zatwierdzenia projektu w Towarzystwie Klasyfikacyjnym American Bureau of Shipping (ABS) 2015 LOTOS Petrobaltic
Rozbudowa stanowiska rozładunku cystern kolejowych Projekt i wykonanie Mechaniczna,
Konstrukcyjna
Rozbudowa stanowiska rozładunku cystern kolejowych o stanowisko przyjnowania ropy naftowej obejmująca:
- wykonanie osiemnastu rurociągów o średnicach od 2" do 16" (łączna masa rurociągów z zamocowaniami i armaturą ok 150 000 kg)
- wykonanie modernizacji umożliwiających podłączenie nowoprojektowanych rurociągów z istniejącymi instalacjami
- wykonanie konstrukcji pompowni wyposażonej w dwie pompy tłoczące
2015 LOTOS Serwis
Wykonanie remontów zbiorników 2000 S-27, 2000 S-23 Wykonanie Mechaniczna,
Konstrukcyjna,
E&A
 Wykonanie kompleksowego remontu dwóch zbiorników o pojemności 5000m3 każdy w zakresie:
- wymiana poszycia dachowego oraz montaż nowego dna
- odtworzenie/modernizacja istniejących króćców
- modernizacja drobnej konstrukcji
- wymiana armatury
- przeprowadzenie i obsługa prób hydrostatycznych oraz prób szczelności
- prace branży elektrycznej (m.in. remont instalacji oświetlenia, koryt kablowych, wysięgników, skrzynek pośredniczących, kabli zasilających i instalacji mieszadła)
- prace branży automatycznej ( m.in. rozbudowa szaf sterowniczych zasuw)
- uzgodnienie technologii remontu z JN UDT
2015 Grupa LOTOS
Wykonanie zabudowy 8 sztuk punktów wody dużej wydajności PPWDW na sieci ppoż. w Zakładzie PZK Wykonanie Mechaniczna,
Budowlana
 

Rozbudowa sieci ppoż. na terenie parku zbiorników zakładu PZK, systemu zasilania działek przeciwpożarowych. W zakresie branży mechanicznej: montaż i podłączenie kolektorów do instniejącej sieci ppoż., prace branży budowlanej, montaż zasuw, sterowań i podparć

 

2015 Grupa LOTOS
Rozbudowa orurowania pomp P15 na stanowisku rozładunku cystern kolejowych Wykonanie Mechaniczna Wymiana pomp i modernizacja orurowania na stanowisku rozładunku cystern kolejowych. W zakresie:
- wymiana pompy (demontaż pompy wirowej P15A, montaż pompy P-12B )
- prefabrykacja bypass'u na rurociągach nowej pompy
- montaż orurowania pompy razem z bypass'em
- odtworzenie inst. ogrzewania na wymienionym orurowaniu i bypass'ie
- montaż pompy 2000 P 15A na pompowni P-20
2015 LOTOS Serwis
Wykonanie wymiany sekcji chłodnic powietrznych 1300-EA23 B/G/H i L wraz z remontem orurowania w Zakładzie Olejowym PZO Grupy Lotos w Gdańsku Wykonanie Mechaniczna Wymiana sekcji czterech chłodnic powietrznych na instalacji 1300-EA23 , waga pojedynczej sekcji około 12,5t, modernizacja orurowania chłodnic i dopasowanie 8" wstawek kołnierzowych 2015 Grupa LOTOS
Wykonanie 14 szt. podestów obsługowych Projekt i wykonanie Konstrukcyjna Projekt i wykonanie 14 szt. podestów obsługowych na terenie sześciu zakładów Rafinerii LOTOS w ramach planu poprawy warunków pracy na rok 2015 2015 Grupa LOTOS
Prefabrykacja i montaż konstrukcji wsporników spiderdecka na platformie LOTOS Petrobaltic Projekt i wykonanie Konstrukcyjna Prefabrykacja podparć pokładu głowicowego (tzw. Spider- Decku), ok. 50 ton konstrukcji, oraz montaż na rufie platformy w trakcie eksploatacji platformy na pełnym morzu, na podstawie autorskiego planu montażu. 2015 LOTOS Petrobaltic
Wzmocnienie burt oraz prefabrykacja i montaż wieszaków do rurociągów zaburtowych na platformie Lotos Petrobaltic Wykonanie Konstrukcyjna Montaż oraz cześciowa prefabrykacja zaburtowych wieszaków rurociągów systemu Riser na platformie LOTOS Petrobaltic, wykonanie trzech wieszaków dziobowych oraz jednego wieszaka burtowego wraz z odpodestowaniem. Montaż na pełnym morzu podczas eksploatacji platformy. Dodatkowo montaż wzmocnień konstrukcyjnych poszycia platformy. 2015 LOTOS Petrobaltic
Remont ogrzewania kolektorów zbiorczych na platformie Lotos Petrobaltic Wykonanie Mechaniczna Wykonanie prac branży mechanicznej na platformie Lotos Petrobaltic, w zakresie:
- prefabrykacja oraz montaż systemu ogrzewania kolektorów zbiorczych
- wykonanie trójnika łączącego strumienie z manifoldów wraz z konstrukcją wsporczą
2015 LOTOS Petrobaltic
Wykonanie demontażu i wymiany instalacji drenażowej na pokładzie i 11 zbiornikach wody balastowej platformy Lotos Petrobaltic Wykonanie Mechaniczna Prace branży mechanicznej, w zakresie:
-wymiana rurociągów instalacji drenażowej platformy LOTOS Petrobaltic, łącznie ok. 150mb rur 4" i 6" w obrębie pięciu sekcji platformy oraz 11 zbiorników wody balastowej,
- naprawa zasuw zamykających/otwierających sekcje
- wykonanie niezbędnych przejść grodziowych
2015 LOTOS Petrobaltic
Naprawa uszkodzonej sekcji dźwigu LB na platformie Lotos Petrobaltic Wykonanie Konstrukcyjna,
Technologia
Wykonanie prac w trybie awaryjnym na platformie Lotos Petrobaltic:
- wykonanie dokumentacji oraz technologii remontowej uszkodzonej sekcji ramienia dźwigu platformy LOTOS Petrobaltic
- wykonanie dodatkowej podpory ramienia dźwigu, demontaż uszkodzonej sekcji oraz montaż nowych elementów w trybie pilnym
- uzgodnienie technologii oraz przeprowadzenie odbiorów z Twarzystwem Klasyfikacyjnym American Bureau of Shipping
2015 LOTOS Petrobaltic
Wykonanie usługi wypoziomowania płyt ślizgowych wieży platformy Lotos Petrobaltic Wykonanie Konstrukcyjna Wypoziomowanie powierzchni czterech płyt ślizgowych względem rufowych płyt ślizgowych oraz rolek przesuwu wieży. Płyty osadzone są w fundamencie i są podpraciem dla wieży platformy LOTOS Petrobaltic. 2015 LOTOS Petrobaltic
Nazwa, lokalizacja, typ projektów, dane techniczne Projekt / wykonawstwo Branża Zakres prac Data  Zlecający
Modernizacja platformy
Petrofac FPF1
Wykonawstwo Mechaniczna,
Technologia 
1. Prefabrykcja i montaż rurociągów strefy procesowej (Zone 2) obejmująca materiały: stal niestopowa, stal nierdzewna, stal typu Super Duplex, stopy miedzi (CuNi 90/10); zakres średnic 1/2"-20",
2. Opracowanie i kwalifikowanie technologii spawania na projekt całej przebudowy ; uzgodnienie ponad 80 technologii spawania (WPQR) pod nadzorem UDT oraz PRS, oraz zatwierdzono ponad 100 instrukcji technologicznych spawania (WPS) dla takich materiałów jak stale niestopowe z grupy materiałowej 11.1, stale nierdzewne austenityczne (TP316/316L), Duplex, Super Duplex oraz stopy miedzi z niklem (CuNi 90/10),
3. Przerowadzenie setek badań NDT wytwarzanych rurociągów w tym: badania wizualne (VT), penetracyjne (PT), twardości (HV), analizy składu chemicznego (PMI) oraz zawartości ferrytu delta (FN).
2014 LOTOS Serwis
Naprawa nóg platformy wiertniczej LOTOS Petrobaltic Wykonawstwo Konstrukcyjna,
Technologia 
 

Naprawa niezgodności w złączach spawanych elementów konstrukcyjnych platformy wiertniczej. Pęknięcia spoin zlokalizowane były w trudno dostępnych miejscach na nogach platformy wykonanych ze stali o wysokiej wytrzymałości – gatunek S690QL.

Zakres prac obejmował wyznaczenie obszarów wymagających naprawy, wycięcie fragmentu spoin i ponowne spawanie. Ponadto na wykonanych złączach przeprowadzono obróbkę cięplną mającą na celu odwodorowanie złączy. Naprawa niezgodności w złączach spawanych elementów konstrukcyjnych platformy wiertniczej. Pęknięcia spoin zlokalizowane były w trudno dostępnych miejscach na nogach platformy wykonanych ze stali o wysokiej wytrzymałości – gatunek S690QL.

 

2014 LOTOS Petrobaltic
 
Remont poszycia dachów zbiorników S100 i S107 instalacji 2000 Wykonawstwo Konstrukcyjna Wymiana poszycia dachu dwóch zbiorników (V=5000m3) instalacji 2000 na podstawie uzgodnionej technologii ZDT.
Demontaż/montaż izolacji dachu.
Demontaż/montaż instalacji oświetleniowej.
Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów.
2014 Lotos Asfalt
Wykonanie wymiany układu wymiennika 410 E Packinox Wykonawstwo Konstrukcyjna,
Technologia 
1. Opracowanie technologii remontu,
2. Demontaż kopuły wymiennika ,
3. Odcięcie kompensatorów 14” i 12”,
4. Demontaż i montaż nowego wkładu wymiennika,
5. Powtórne spawanie kompensatów oraz kopuły wymiennika 0410-E51,
6. Obróbka cieplna złączy spawanych - wyżarzanie odprężające dla materiału A387,
7. Wykonanie szeregu badań NDT: VT, MT/PT, UT, HT. PMI,
7. Montaż i spawanie podpór do nowego wkładu wymiennika oraz spawanie dolnych zderzaków wkładu wymiennika.
2014 Lotos Serwis
Zabudowa filtra rozruchowego na linii produktu dla uruchomienia instalacji 1020 po remoncie w Lotos Asfalt Projekt i wykonanie Mechaniczna 1. Wykonanie projektu modernizacji rurociągu,
2. Uzgodnienie modernizacji oraz technologii z UDT,
3. Demontaż istniejącego filtra 1020 U3,
4. Wykonanie modernizacji rurociągu zgodnie z projektem oraz uzgodnieniami UDT,
5. Montaż na linii produktu instalacji 1020 dostarczonego filtra rozruchowego typu Y,
6. Wykonanie izolacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego modernizowanego fragmentu rurociągu,
7. Wykonanie prób ciśnieniowych.
 
2014 Lotos Asfalt
 
Wykonanie dokumentacji rejestracyjnej wymiennika ciepła 0920-E19 Projekt Mechaniczna Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wymiennika ciepła z głowicą pływającą, służącego do schładzania oleju płuczkowego przy zastosowaniu wody (pow. wymiany ciepła 46,8m2), w zakresie:
1. Wykonanie obliczeń wytrzymałościowych,
2. Dobór urządzeń zasilających, kontrolno-pomiarowych oraz armatury,
3. Wykonanie rysunków wykonawczych i szczegółowych,
4. Opracowanie instrukcji ekspoloatacji wymiennika określającej sposób transportu, montażu, użytkowania i konserwacji.
2014 Grupa LOTOS S.A.
Projekt skierowania ciężkiego reformatu z instalacji 0920 do instalacji 0900 Projekt i wykonanie Mechaniczna Projekt i wykonanie międzyobiektowego rurociągu 4”-092-P962-HAA1H ok. 160mb umożliwiającego przesyłanie medium (ciężkiego reformatu) ze zbiornika 0920-V7. 2014 Grupa LOTOS S.A.
Wykonanie projektu remontu stanowiska dozowania środka antypiennego na instalacji 650 Projekt Mechaniczna, Elektryczna Wykonanie dokumentacji remontu stanowiska dozowania środka antypiennego na instalacji 650 w zakresie:
1. Dobór pompy dozującej, w zakresie pracy min 0,1 1/h i max 1 1/h z możliwością regulacji.
2. Projekt nowego zbiornika na ssaniu pompy o objętości 30 l.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej rurociągów 3/4”-065-P326-CAF5, 3/4”-065-P327-CAF5 (materiał 316L)
4. Wykonanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej.
2014 Grupa LOTOS S.A.
Projekt filtra wody chłodniczej instalacji 0270 Projekt i wykonanie Mechaniczna 1. Posadownie nowego filtra na instalacji 0270.
2. Projekt i wykonanie modernizacji rurociągu 14"-027-CW101 do podłączenia nowoprojektowanego filtra.
3. Branża automatyczna - projekt zabudowy pomiaru różnicy ciśnień - wskazanie różnicy ciśnień wody chłodniczej pomiędzy wyjściem a wejściem filtra w celu usprawnienia kontroli zabrudzenia filtra. 
2014 Grupa LOTOS S.A.
Modernizacja rurociągów w obrębie pompowni P18 Projekt i wykonanie Mechaniczna 1. Projekt i wykonanie rurociągu 3’’–180–P352-HAA1-ET umożliwiającego przesyłanie slopów z pompy 1800-P3 na terenie pompowni nr 18
2. Projekt i wykonanie trzech modernizacji rurociągów 3" i 4" umożliwiających połączenie rurociągów ssących i tłoczących pomp 1800-P3 i 2000-P2C
2014 Grupa LOTOS S.A.
Projekt zadaszenia i podestu oraz zmiana trasy instalacji ppoż. w rejonie połączenia kołnierzowego A1 kolumny 0120C9 Projekt i wykonanie Konstrukcyjna Wykonanie stałego dojścia do śrub połączenia kołnierzowego oraz umożliwienie bezproblemowej obsługi, tj. konserwacji, odkręcenia, wymiany uszczelki i przykręcenia śrub (ciężar całkowity podestu - 7155 kg konstrukcji) wraz z projektem obliczeń statyczno - wytrzymałościowych konstrukcji. 2014 Grupa LOTOS S.A.
Petrobaltic UPSTREAM analiza Projekt Mechaniczna Wykonanie kompleksowej analizy naprężeń rurociągów wg ASME B31.1 w programie Bentley AutoPIPE. 2014 LOTOS Petrobaltic
 Obliczenia rurociągów dla projektu „Cove Point” ALSTOM Projekt Mechaniczna Wykonanie obliczeń wytrzymałościowych orurowania dwóch turbin dla projektu „Cove Point” firmy ALSTOM, w zakresie:
1. Wyznaczenie typów zamocowań
2. Optymalizacja przebiegów rurociągów pary oraz oleju grzewczego.
Obliczenia wykonano w programie AutoPIPE.
2014 ALSTOM Poland
Wykonanie dokumentacji projektowej połączenia rurociągów 2"-208-P1146 oraz 12"-209-P901 Projekt i wykonanie Mechaniczna Projekt i wykonanie rurociągu 2”-208-P1146B-HCA1B umożliwiającego przesyłanie nieprzereagowanego oleju z instalacji 150, długość rurociągu około 50m, izolowanego z ogrzewaniem parowym. 2014 Grupa LOTOS S.A.
 
Remont układów odwadniająco-redukujących ciśnienie pary na mieszadłach instalacji 1050 oraz 2000 w Lotos Asfalt Projekt i wykonanie Mechaniczna 1.Wykonanie projektów wykonawczych remontu w oparciu o schemat ideowy i ich zatwierdzenie
2. Wykonanie remontu 4 szt. układów odwadniająco-redukujących ciśnienie pary zgodnie z projektem
3. Sprefabrykowanie, zamontowanie i przyłączenie układu do instalacji zasilania parą oraz do mieszadła.
4. Wykonanie powłoki antykorozyjnej układów jak i miejsc ingerencji w istniejące rurociągi.
5. Wykonanie izolacji dla całego układu.
6. Przeprowadzenie badań NDT.
7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej remontu.
8. Wykonanie dokumentacji finalnej.
2014 Lotos Asfalt
Wykonanie rurociągu azotu z przyłączami do rozładunku cystern kolejowych na Magazynie Chemicznym Instalacji 2100 Grupy Lotos S.A w Gdańsku Projekt i wykonanie Mechaniczna 1. Wykonanie projektu wykonawczego rurociągu 2" o długości sumarycznej ok. 220 mb i przyłącza do cysterny.
2. Uzgodnienie projektu wykonawczego.
3. Wykonanie i montaż rurociągu oraz przyłącza zgodnie z projektem.
4. Uruchomienie i odbiór stanowiska.
2014 Grupa LOTOS S.A.
Wykonanie projektu konstrukcyjnego ciągów komunikacyjnych estakady suwnicy poruszającej się nad magazynem hutniczym na terenie GL. Projekt Konstrukcyjna Wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych ciągów komunikacyjnych estakady suwnicy przy założeniu zmiany blach ryflowanych na kratki WEMA.
Projekt niezbędnej konstrukcji wzmacniającej wraz ze szczegółami.
Dobór materiałów (m.in. Elementów wzmacniających, ich połączeń, kratek WEMA, mocowań).
2014 Grupa LOTOS S.A.
Wykonanie obliczeń przepływu hydrowaxu Projekt Mechaniczna Wykonanie opracowania zawierającego obliczenia i analizy przepływu hydrowaxu. Obliczenie strat ciśnienia na trasie rurociągu od granicy działki do zbiornika magazynowego przy założonym natężeniu przepływu 80t/h hydrowaxu.  2014 Grupa LOTOS S.A.
Nazwa, lokalizacja, typ projektów, dane techniczne Projekt / wykonawstwo Branża Zakres prac Data Zlecający
Wykonanie projektu rurociągu oparowego siarki, instalacja 890. Projekt i wykonanie Mechaniczna Projekt i wykonanie rurociągu odprowadzającego oprary siarki płynnej ze stanowisk do nalewu: 0890-X2, 0890-X1A i 0890-X1B do zbiornika magazynowego 0890-S1 Grupy Lotos S.A, wykonanie nowego rurociągu 4"-089-P020 (około 50m z płaszczem parowym) oraz modernizacja rurociągu 6"x8"-089-V12. 2013 Grupa LOTOS S.A.
Wykonanie modyfikacji tras rozruchowych instalacji 0930 Projekt i wykonanie Mechaniczna 1. Wykonanie rurociągu umożliwiającego cyrkulację hydrowaxu po chłodnicy 0930-E21. A przed 093FE_0045 na trasie 6”- 093-P1111 do trasy rozruchowej 4”-093-Po271 wraz z zaworem regulacyjnym oraz zaworem zwrotnym.
2. Dodanie zaworów zwrotnych na trasach cyrkulacji benzyny rozruchowej 3” - 093-P1003 i 3”-093-P1521.
3. Wykonanie projektu modernizacji i uzgodnienie
4. Dobór armatury i zaworu regulacyjnego
5. Wykonanie dokumentacji wpałek i uzgodnienie UDT/ZDT
6. Wykonanie rewizji paszportów istniejących rurociągów modernizowanych
7. Wykonanie aktualizacji paszportów dot modernizacji
8. Wykonanie rewizji schematu P&ID w zakresie dotyczącym modernizacji
2013 Grupa LOTOS S.A.
Projekt przystosowania pomp 2000 P-61AB do ekspedycji oleju napędowego IŻ-40 Projekt i wykonanie Mechaniczna,
Konstrukcyjna,
Elektryczna,
Automatyka
1. Projekt i wykonanie modernizacji rurociągów 6”-200-P297; 10”-400-P20; 16”-200-P217; 6”-400-P5; 20”-200-P89 celem przesyłania oleju napędowego IZ-40 ze zbiornika 2000 S34 poprzez pompy 2000 P61A/B do nalewaka autocystern oraz nalewaka kolejowego nr 1.
2. W branży konstrukcyjnej: projekt i wykonanie dwóch ram pod silniki pomp oraz fundamentów podpór rurociągów.
3. W branży elektycznej: dobór silników do istniejących pomp, modernizacja pól zasilających, wykonanie tras kablowych zasilających, wymiana i podłączenie kolumienek sterowniczych, wymiana skrzynek pośredniczących silników, wymiana instalacji oświetleniowej pompowni, modernizacja instalacji odgromowej i uziemienia
4. W zakresie branży KiA sygnalizacja pracy pomp w DCS
2013 Grupa LOTOS S.A.
Wykonanie projektu technicznego zmiany orurowania wymiennika 900 E18. Projekt i wykonanie Mechaniczna Projekt zmiany orurowania wymiennika 900 E18 mający na celu optymalizację pracy wymiennika, modernizacja trzech rurociągów 10" oraz przeniesienie pomiaru temperatury 090-TI_121. Celem dodatkowym było zwiększenie przepustowości i elastyczności instalacji odasfaltowania propanem 1100 i umożliwienie przeprowadzenia testów technologicznych. 2013 Grupa LOTOS S.A.

Modernizacja orurowania pieców technologicznych 200-F51 oraz 200-F52
-rurociągi pary LS i kondensatu LC

 

Projekt i wykonanie Mechaniczna,
Budowlana
1. Projekt i wykonanie siedmiu linii rurociągów 4"- 1 1/2" oraz pięciu modernizacji istniejących rurociągów pomocniczych pieców 200-F51 i 200-F52 instalacji doprowadzania pary i odprowadzania kondensatu.
2. Projekt i wykonanie czterech rurociągów 1 1/2" instalacji powietrza.
3. Projekt i wykonanie fundamentów pod popory rurociągów.
2013 Grupa LOTOS S.A.
Projekt modernizacji rurociągów w ramach zadania "Odasfaltowanie ROSE" Projekt i wykonanie Mechaniczna Wykonanie dokumentacji projektowej, prefabrykacja i montaż rurociągów 4”-092-FG1103 i 3”-092-P0301 oraz modernizacji WP1/1103 i WP1/0301 na instalacji 0920 . 2013 Grupa LOTOS S.A.