T.T.U. Urbanowicz Sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą inżynierską działająca na rynku od 1995 roku.

Głównym obszarem naszych działań jest projektowanie i wykonywanie instalacji chemicznych i petrochemicznych dla przemysłu rafineryjnego, stoczniowego oraz offshore.
Jesteśmy doświadczonym wytwórcą i dostawcą rurociągów ciśnieniowych i przesyłowych, płaszczowo-rurowych wymienników ciepła, zbiorników ciśnieniowych i magazynowych oraz urządzeń w zabudowie modułowej lub skidowej.

Wykonujemy kompleksowe, wielobranżowe projekty urządzeń ciśnieniowych.

 

potencjał produkcyjno - inżynieryjny
 

6

hal
produkcyjnych

 

300

ton rurociągów
rocznie

 

200

ton konstrukcji
stalowych rocznie

 

10

ton aparatów
ciśnieniowych rocznie

 

15

ton wyprodukowanych
urządzeń ciśnieniowych
dla przemysłu offshore

Historia firmy

1995

Powstanie firmy, działalność w obszarze usług inżynieryjnych w zakresie projektowania i wykonywania urządzeń przemysłowych

2008

Wykonanie pierwszych prac projektowych dla Grupy LOTOS S.A w zakresie projektowania rurociągów oraz konstrukcji stalowych

2009

Realizacja pierwszych projektów dla Grupy Lotos S.A w zakresie kompleksowej budowy instalacji (branża mechaniczna, konstrukcyjno- budowlana, elektryczna, AKPiA)

2016

Otrzymanie nagrody Ministerstwa Rozwoju „Lider Bezpieczeństwa Technicznego” oraz dyplomu w uznaniu efektywnej współpracy w obszarze minimalizowania ryzyka eksploatacji urządzeń technicznych, utrzymania wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego oraz wkładu w rozwój gospodarczy Polski.

2017

Przekształcenie T.T.U. Urbanowicz w spółkę z.o.o., pozyskanie nowych udziałowców i inwestorów

władze spółki

Zdzisław Urbanowicz

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Założyciel T.T.U. Zdzisław Urbanowicz

Andrzej Stojek

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Realizacji Projektu, Absolwent wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Od początku swojej kariery zawodowej związany z T.T.U. Zdzisław Urbanowicz. Absolwent Podyplomowych Studiów MBA: International MBA in Strategy, Programme and Project Management (2016-2017).

polityka jakości i bezpieczeństwo pracy

Misją T.T.U. Zdzisław Urbanowicz jest spełnianie oczekiwań Klienta w zakresie projektowania, wytwarzania i modernizacji instalacji technologicznych, rurociągów, zbiorników oraz konstrukcji stalowych w branży chemicznej, petrochemicznej, a także offshore. Prowadzenie rzetelnych badań laboratoryjnych NDT w celu zapewnienia wysokiej jakości wytwarzanych i modernizowanych elementów.

Celem firmy jest dostarczanie usług o jak najlepszej jakości w uzgodnionym terminie realizacji z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy podczas projektowania i wytwarzania, rzetelne wykonywanie badań równocześnie spełniając ciągle rosnące wymagania i oczekiwania Klientów.

Nasze cele realizujemy poprzez:

działanie zgodnie z wdrożonym i stale doskonalonym Zintegrowanym Systemem Zarządzania obejmującym normy:
PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzanie jakością – wymagania;

OHSAS 18001 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;

PN-EN ISO 3834-2 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych, Część 2:
Pełne wymagania jakości;

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych

PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

  • zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację celów Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
  • rozszerzanie naszej oferty poprzez rozwój i wdrażanie nowego oprogramowania projektowego;
  • wdrażanie nowych procesów technologicznych spawania poprzez zakup i użytkowanie nowoczesnego sprzętu;
  • szkolenie pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz z zakresu zapewniania jakości z uwzględnieniem roli pracowników i ich zaangażowania do działań bezpieczeństwa i higieny w pracy;
  • ciągłe doskonalenie poziomu jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywanych usług, co umożliwi nam uzyskanie trwałego zaufania Klienta;
  • weryfikację dostawców oraz bieżące monitorowanie jakości dostaw;
  • zapewnienie wysokiego poziomu jakości oferowanych usług, poprzez rzetelne przeprowadzanie badań i terminowe dostarczanie wiarygodnych wyników zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami, badania przeprowadzane zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami Klienta;
  • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie niebezpiecznym.
POSIADANE CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA
zaufali nam poznaj naszych klientów