Projektowanie

Projekt wykonawczy Skidu na podstawie dokumentacji Firmy Ellinsgen

Wielobranżowy Projekt Modernizacji Instalacji Destylacji Atmosferycznej na terenie GL S.A.

Projekt Skidu Dozowania Inhibitora Korozji na terenie GL S.A.

Projekt Wymiennika Ciepła 2930-E1 dla GL S.A.
Obliczenia i analiza

Analiza oraz Obliczenia Naprężeń “Cove Point” dla Firmy Alstom Power

Wykonanie obliczeń wytrzymałościowych rurociągów węglowodorowych dla GL S.A.

Analiza pracy rurociągów na terenie GL S.A. wraz z wykonaniem obliczeń wyeliminowania

Analiza Obiegów Cieplnych dla Firmy AECOM
Projektowanie i wykonanie

Projekt oraz Wykonanie Podgrzewacza Wstępnego Wody Złożowej na Platformie LPB

Projekt oraz Wykonanie Rurociągu kierującego frakcję PON-900 do wsadu instalacji 520 na terenie Grupy Lotos

Projekt oraz Wykonanie Zabudowy Armatury Odcinającej z Zaworem SOV na Platformie LPB

Projekt oraz Wykonanie Modernizacji Platformy LBP

Modernizacja nalewu paliwa żeglugowego na terenie Grupy Lotos S.A.

Rozbudowa instalacji ogrzewania olejowego na terenie Grupy Lotos

Wykonanie obudowy termoizolacyjnej przenośnika taśmowego na terenie Mondi Świecie S.A.

Wykonanie remontu trzech układów poboru próbek na terenie Grupy Lotos S.A.
Wykonanie

Remont Zbiornika V=5000m3 na terenie Grupy Lotos S.A.

Naprawa Nóg Platformy Lotos Petrobaltic

Rozbudowa infrastruktury do rozładunku cystern kolejowych o stanowisko przyjmowania ropy naftowej na terenie Grupy Lotos S.A.

Wykonanie Orurowania Modułu nr. 1 Platformy Lotos Petrobaltic

Modernizacja istniejących estakad pod nowe instalacje projektu EFRA na terenie Grupy Lotos

Modernizacja platformy Petrofac FPF-1 - wykonanie rurociągów strefy procesowej

Rozbudowa parku zbiornikowego gazów płynnych Grupy Lotos S.A. wraz z wykonaniem stalowej wiaty

Montaż tzw. spider decku wraz z wykonaniem Riserów na platformie Lotos Petrobaltic