Scroll

Konstrukcje stalowe

  • Wytwarzanie konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN-EN 1090 do EX3
  • Konstrukcje ramowe – estakady, etażerki, hale, podparcia rurociągów.
  • Konstrukcje powłokowe – zbiorniki ciśnieniowe, magazynowe, pionowe, poziome
  • Ramy skidowe urządzeń
  • Elementy konstrukcyjne platform
  • Elementy do transportów pionowych
Skontaktuj się z nami